Author Archives: admin

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích KAYSPA.COM tôn trọng sự riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. 2. Quy định cụ thể 2.1 […]